rhy.fi
Etusivu
Luumäen (159) riistanhoitoyhdistys toimii Luumäen kunnan alueella.

Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, jonka toiminta-alue
on useamman kunnan alue tai kylärajoihin rajoittuen osa suurkuntaa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämistä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä 
hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa.
Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä 
oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa 
metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Luumäen riistanhoitoyhdistys                        Vipusentie 3
                                                                  45200 KOUVOLA
                                                                  RHY-numero 159
                                                                  luumaki@rhy.riista.fi

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja       Pasi Laari
                                                                   0400 298 308
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös